Előfizetés a lapra

Friss cikkek

2020/11/20

TIT-DOSZ cikkpályázat eredményhirdetés

cikkpályázat, doktorandusz, dosz, pályázat, TIT

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) és a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdetett a doktori tanulmányaikat határainkon belül, valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező fiatal kutatóknak.

A pályázatra három meghirdetett kategóriában összesen 38 pályamű érkezett be.

A díjazottak:

 

1.)    Élet és Tudomány kategória:

I. Lenkei Rita: Öntudat, ebgondolat (ELTE TTK Biológiai Tudományok Doktori Iskola, témavezető: Pongrácz Péter)

II. (megosztva)

Bozó László: Szibériai énekesmadarak vonulásának vizsgálata (ELTE TTK Biológiai Tudományok Doktori Iskola, témavezető: Csörgő Tibor és Török János)

és

Segesdi Martin: Triász tengerek vadászai (ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, témavezető: Ősi Attila)

III. Bugyi Fanni: Citromsavval a tüdőrák hatékony diagnosztikájáért (ELTE TTK Hevesy György Kémia Doktori Iskola, témavezető: Turiák Lilla és Drahos László)

 

               Dicsérő oklevél:

Ferencz Valéria: Változókor, változó gondolkodás (SE Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola, témavezető: Tóth Miklós)

                              és

Ujhegyi Nikolett: Stresszes varangyok (SZIE Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola, témavezető: Bókony Veronika)

 

2.)    Természet Világa kategória:

 

I. (megosztva)

Kásler Andrea: Kétéltűek gyógykezelése (ELTE TTK Biológiai Doktori Iskola, témavezető: Hettyey Attila)

és

Sugár Simon Nándor: A prosztatarák molekuláris mikroszkópon keresztül (SE Gyógyszertudományok Doktori Iskola, témavezető: Turiák Lilla)

 II. Varga Zsófia: A peszticidek rejtett hatásai (ELTE TTK Biológia Doktori Iskola, témavezető: Tóth Zoltán)

III. Turai Péter István: A tervrajz nélküli örökítő anyag (SE Rácz Károly Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola, témavezető: Igaz Péter)

 

 

3.)    Valóság kategória:

I. (megosztva)

Potó Júlia: Néma szemtanúk (ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, témavezető: Lénárt Tamás)

                              és

Yilmaz-Mészáros Enikő: Raúl Zurita és a CADA művészeti csoport működése a chilei Pinochet-diktatúra alatt (SZTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány Doktori Iskola, témavezető: Csikós Zsuzsanna és Kelemen Zoltán)

 

III.          Karkusz Patrik Dániel: A teodícea problémája és hatása a francia felvilágosodás társadalomfilozófiájára (DE Humántudományok Doktori Iskola, témavezető: Bujalos István)

 

Valamennyi pályamunkát ezúton köszönnek meg a kiírók, a díjazottaknak gratulálunk!

2020/11/06

A Növényi Egészség Éve alkalmából meghirdetett pályázat eredményhirdetése

eredményhirdetés, növényi egészség nemzetközi éve, pályázat

Az idei esztendő, 2020 a Növényi Egészség Éve. Ebből az alkalomból a miskolci „Jedlik Ányos” TIT és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, partnerségben a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságával ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdetett tudományos kutatóknak és középiskolai tanároknak. A pályázat céljául tűzték ki, hogy a szakemberek a tágan értelmezett növényi témájú ismeretterjesztés tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.

2020/10/08

Cikkpályázati felhívás doktoranduszok számára

doktorandusz, dosz, pályázat

A fiatal kutatók jelentik a jövő ígéretét a tudományban és a tudománykommunikációt frissítő munkában. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) és a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) ezért ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a doktori tanulmányaikat határainkon belül, valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező fiatal kutatóknak. A pályázat célja, hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.

2020/08/03

Ismeretterjesztő cikkpályázati felhívás a Növényi Egészség Éve alkalmából

ismeretterjesztő, pályázat, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Az idei esztendő, 2020 a Növényi Egészség Éve. Ebből az alkalomból a miskolci „Jedlik Ányos” TIT és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, partnerségben a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságával ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet tudományos kutatóknak és középiskolai tanároknak. A pályázat célja, hogy a szakemberek a tágan értelmezett növényi témájú ismeretterjesztés tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.

2020/06/24

BME kutatóknak és hallgatóknak kiírt cikkpályázatunk eredményhirdetése

BME, pályázat, Pro Progressio Alapítvány, TIT

Megszületett az Élet és Tudomány – BME – Pro Progressio Alapítvány idei tudománynépszerűsítő cikkpályázatának az eredménye. A zsűri – Dobrowiecki Tadeusz, Hős Csaba, Kovács Flórián, Krámer Tamás, Nagy Péter Tamás, Pásztor Balázs, Pokol Gergő, Salgó András, Szabó-Szentjóbi Hajnalka, Török Ádám, Zilahy Gyula – június 3-i ülésén a díjakról az alábbi döntést hozta:

2020/06/24

Innovatív barlanglakók

ászkarák, barlang, biológia, élettudomány, innováció, viselkedés, viselkedésökológia

Viselkedési innovációnak nevezzük, amikor egy bizonyos populációban egy addig nem megfigyelhető új viselkedésforma jelenik meg, akár egy korábban már létező viselkedés módosulásaként. Több korábbi kutatás utal arra, hogy a viselkedési innováció kulcsfontossággal bír az ismeretlen szituációkkal szembeni megküzdés során, így egy populáció egyedeinek nagy innovációs készsége az új élőhelytípusok sikeres birtokba vételének, kolonizációjának is előfeltétele.

2020/05/25

Ha félsz, nem harapsz fűbe

etológia, félelem, figyelem, oroszlán, zebra

Az egyedek életben maradását, illetve biológiai fitneszét alapvetõen befolyásolja az, hogy képesek-e megfelelõ minõségû és mennyiségû táplálékot fogyasztani. Az optimális táplálkozás elmélete olyan biológiai modellezési eljárás, amely során abból az alapföltevésbõl indulunk ki, hogy adott helyen és idõben az állatok a számukra legmagasabb nettó energianyereséget biztosító táplálékot, táplálkozási viselkedést fogják választani, mivel ez befolyásolja leginkább a jövõbeni sikerességüket.

2020/04/30

Snow doktor járványos kartográfiája

járvány, John Snow, kolera, London, térkép, térképészet, történelem

Miközben az egész világ a koronavírus okozta járványra figyel, tanulságos felidézni a korábbi ragályok terjedésével kapcsolatos vizsgálatokat. A XIX. században még Európában is fel-felbukkant a félelmetes betegség, a kolera. Az 1854-es londoni járvány oknyomozó vizsgálatának eredményeit John Snow angol orvos nagyhatású tematikus térképen szemléltette. Műve a korszerű adatábrázolási módszerek mérföldköve: egyszerre kutatási eszköz és az adatok összefoglaló bemutatása, s mint ilyen, a digitális világban naponta feltűnő vizualizációk jobb megértését szolgálja.

2020/03/24

Egy másodpercnyi nevetés

kommunikáció, lélektan, lélektani lelemények, nevetés, nonverbális kommunikáció, pszichológia

Az emberi faj sikerének egyik titka, hogy képes a rendkívül bonyolult, szervezett együttműködésre, amelyben sokszor egymást nem ismerő személyek is részt vesznek. A közös tevékenység nemcsak racionális tervezést igényel, hanem magas fokú szociális összhangot is. Ennek megteremtését szolgálja, hogy a csoport tagjai állandóan odafigyelnek a többiekre, ki milyen hangulatban van, hogyan kell viszonyulni hozzá, és az újonnan érkezőknek is hamar fel kell tudniuk mérni a csoportban meglévő személyközi viszonyokat. A csoportban való eligazodásban a beszéd mellett a nonverbális kommunikáció is sokat segít.

2020/03/17

Rendkívüli tájékoztatás!

koronavírus, közlemény, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

A magyarországi rendkívüli járványügyi helyzetre tekintettel, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Bródy Sándor utcai épületében az ügyfélfogadás március 17-étől határozatlan időre szünetel, így kérjük, tartózkodjanak a személyes megkereséstől.