Előfizetés a lapra

Tilcsik-köszöntő

könyv, könyvtermés, levéltár, születésnap, tanulmánygyűjtemény, társadalomtudomány, Vas Megyei Levéltár

2014/07/03

45 szerző – egyetemi tanárok, levéltáros kollégák – tanulmányai köszöntik a 60 éves levéltárost, Tilcsik Györgyöt aki, több mint negyedszázadot a Vas Megyei Levéltár élén töltött el. Az ünnepelt lírai portréját a kötet egyik szerkesztője, a kitűnő kolléga, Bariska István öntötte szavakba. Ebből megtudható az is, hogy Tilcsik György fontos szervezője volt a határokon átnyúló, éveken át szervezett levéltári együttműködésnek, rendezvényeknek, s innen a kötet címe is.

 A vaskos tanulmánygyűjtemény nagy része – noha tudományos munkák sorakoznak benne – a laikusok számára is változatos és olvasmányos, mivel az írások egy része hétköznapi történeteinket mutatja be. Például Bácskai Vera professzorasszonyé – aki Tilcsik tudományos pályafutásának egyik támogatója volt, a Vas Megyei Levéltári Napok moderátora évtizedeken át – XVIII. századi szombathelyi polgárcsaládok „reprezentációjának apróbb kellékeit” (ékszerek, bútorok, ruhatárak) mutatja be. Melega Miklós tanulmánya is a családtörténet témakörében időzik, a jeles Hübner János (téglagyáros) polgárcsaláddal ismerkedhetünk meg tanulmányában. Hübner nevét ma már csak egy apró utcanév őrzi, s talán néhány tégla az egykori épületekben. Kapiller Imre pedig egy XIX. századi egerszegi postamester családjának csődjéről ad hírt. Bariska István egy, a régebbi időket idéző, de ma sem ismeretlen típusú tisztességtelen, XVI. századi kőszegi vagyonszerző tündöklését és „elhullását” dolgozta föl. Olvashatunk portrékat egy pesti „sorsüldözött” beteg érdekes személyiségéről (Deák Ágnes–Kövér György) és egy XIX. századi nagytekintélyű muraszombati plébánosról, Szlepencz Jánosról (Göncz László).

 Kultúrtörténeti témát – a mozi megjelenését a XX. század eleji Pécsen – dolgozott föl Márfi Attila. Az 1936-os berlini olimpia érdekességeiről – egyebek között az olimpiai láng újbóli megjelenésének történetéről – Kertész István tanulmánya ad hírt.

 Egy unikális foglalkozás képviselőiről, a XV–XVIII. századi hóhérok képzéséről és az igazságszolgáltatásban végzett szerepükről Mezey Barna tanulmánya tudósít.

 A köszöntők sorából nem hiányoznak a politikatörténeti (Dénes Iván Zoltán, Norbert Frank, Poór János, Vonyó József), várostörténeti (Rudolf Kropf, Deák Ernő, Gyáni Gábor), gazdaságtörténeti (Kaposi Zoltán, Kenyeres István, Johann Seedoch) témák sem.

 Időben is tág teret ölel föl a tanulmányok sora. A legtávolabbra, a XIII. századba visz vissza Kiss Gábor, aki a Szombathely melletti Hermann-birtok 1259. évi határainak helymeghatáro-zásához járul hozzá újabb adalékokkal. A közelmúltat több tanulmány is megidézi: a vasfüggöny lebontásának kulturális úttörőire, a Morgersdorfi Nemzetközi Szimpóziumokra Roland Widder emlékezik. A hidegháborús évek történész-levéltárosainak állít emléket Varga László. Rokon témát dolgozott föl Csorba László, a Nemzeti Múzeum főigazgatója, aki a pártállami hírszerzés kezdeteit mutatja be a 40-es évtized második felében, Rómában. A kötet Tilcsik György tudományos munkásságának gazdag, 130 tételes jegyzékével zárul.

(Határon innen, határon túl. Tanulmányok Tilcsik György 60. születésnapjára. A Vas Megyei Levéltár kiadványa, Szombathely, 2013. 440 oldal)

GÁL JÓZSEF

2014/25