Előfizetés a lapra

Születésnapi kötet

könyv, könyvtermés, Magyar Nyugat Könyvkiadó, születésnap, Weöres

2014/07/14

A költő 100. születésnapjára emlékező események sorában jelent meg a Weöres mozaik című könyv, amely számos adalékkal egészíti ki az eddig róla megismert képet. A bevezető írások egyikében azt javasolja a szerző, Lőcsei Péter, hogy alakítsanak ki Weöres-sétautat a Szombathelyhez sok szállal kötődő költő emlékének ébrentartására.

A könyv kétféle megközelítésben mutatja be a költőt. Az első egység Százéves költő nyomában címmel egyrészt Weöres kevéssé ismert alkotásait, azok megszületésének körülményeit elemzi: például mennyire használta költőtársai ötleteit. A szerző szerint munkásságában változatosak az irodalmi hatások. Ezek téma, szerkesztés, prozódiai, rímtechnikai megoldások, amelyeket több alkalommal is felhasznált a költő, néhányat Lőcsei be is mutat, „átdolgozásait önálló alkotásként vette föl köteteibe” – állapítja meg.  Ebben az egységben ír a szerző a költő prózai alkotásairól, például A vers születése című doktori disszertációjáról, a Nyugattal való kapcsolatáról, az általa alkotott nevek birodalmáról, amely nem más, mint a költő „teremtett világai.” Szívesen szól Weöres olyan társairól is, akiket a hivatalos irodalom nem jegyzett. Közéjük tartozik a csöngei, falujabeli parasztköltő Bognár István, aki Weöres szerint „sokkal jobb verseket ír, mint én”.

 Terjedelmes részben foglalkozik Lőcsei Péter a költőnek írt levelekkel, amelyekre bizonyára reagált is Weöres. A levél – sok más adat, tény mellett – fontos do­­ku­men­tu­ma (lehet) nemcsak a világról vallott nézeteknek, hanem a magánélet kisebb-nagyobb ügyeinek. Jó példa erre a költő édesanyjának sok levele. A szerző közzé teszi művésztársai Weöresnek címzett leveleit is, akik a legkülönfélébb témákban keresték meg őt.

 A második egység Ugyanarról másképpen alcímmel művésztársainak, barátainak visszaemlékezését tartalmazza, interjúk formájában. Az emlékezők között megszólalnak irodalomtörténészek, írók, költőtársai, zeneszerzők, festőművészek és rokonai. Lőcsei interjúiban a visszaemlékezők egyaránt szólnak az általuk megismert költő személyiségéről, kapcsolatuk tartalmáról és az alkotásairól vagy a Holdbeli csónakos című dráma bemutatásának elmaradásáról a háború alatt.A szerző interjúiban a megszólalók bőséges adalékot szolgáltatnak nemcsak Weöres életéről, alkotásairól, hanem a XX. századi magyar irodalomtörténethez is.

 Lőcsei Péter, a jeles Weöres-kutató a költőnek címzett és a költő leveleinek, kevésbé ismert alkotásainak, az egyes alkotások variációinak elemzőjeként, e munkáknak pontos dokumentátoraként pótolhatatlan munkát végzett/végez a költő életművének mind árnyaltabb formálásában.

(Weöres-mozaik. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Vasszilvágy, 2014. 342 oldal, 2380 forint)

GÁL JÓZSEF

 

 

2014/26