Előfizetés a lapra

Rólunk

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT HETILAPJA

Főszerkesztő: Gózon Ákos • Szerkesztőség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 327-8950; Tel/Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: 1431 Budapest, Pf. 176 • Honlap: http://www.eletestudomany.hu

 

Kiadja: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat • Felelős kiadó: Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím: 1431 Budapest, Pf. 176 •Nyomás: Infopress Group Hungary Zrt. • Felelős vezető: Lakatos Imre vezérigazgató • Index: 25 245 • ISSN 0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 1418-1665 (online) 

 

MagyarBrands és Magyar Örökség-díjas hetilap

 

Tudományos Tanácsadó Testület: Almár Iván, Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bod Péter Ákos, Botos Katalin, Csányi Vilmos, Csépe Valéria, Falus András, Forgács Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori József, Herczeg János, Horváth Tibor, Juhász Árpád, Kerner István, Kroó Norbert, Makara B. Gábor, Marosi Ernő, Pléh Csaba, Sólyom László, Szabó Miklós,  Szalay Péter, Szentgyörgyi Zsuzsanna, Szörényi László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, Vámos Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás •

 

Tervezőszerkesztő és partnerkapcsolati ügyintéző: Kiss Nemeskéri Zsuzsanna •  Címlap és nyomdai előkészítés: Lévárt Tamás • Rovatvezetők: Albert Valéria (mezőgazdaság, földtudományok)  • Pásztor Balázs (kémia, fizika, informatika) • Lőrincz Henrik, Nyerges Gyula (csillagászat) • Tegzes Mária, Szoucsek Ádám (aktuális) • Gazdasági ügyintéző: Mácsár Petronella •

 

Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt fényképekért és kézira­tok­ért nem vállalunk felelősséget. •

Online előfizetés lapunk elektronikus változatára: dimag.hu

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/),  e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.

Külföldre és külföldön előfizethető a Magyar Posta Zrt.-nél: www.posta.hu webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/), 1900 Budapest, 06-1-767-8262, hirlapelofizetes@posta.hu Belföldi előfizetési díjak:.

 

Előfizetési ár 2021-ra belföldre: 1/4 évre  5 190 Ft, 1/2 évre 10 380 Ft, 1 évre 19 740 Ft.


Lapunk korábbi számai megvásárol­ha­tók a szerkesztőségben is.

Archívumunk 2013-2020-ig itt érhető el:http://titurania.hu/lapok/

Támogatóink:

link

 

 

 

Együttműködő partnereink: