Előfizetés a lapra

Kedves Olvasónk! (TIT Kalmár László Matematika Verseny)

felhívás, matematika, pályázat, TIT, verseny

2014/09/11

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a 2014/2015. tanévre is meghirdeti a TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKA VERSENYT. Ez sorrendben a negyvennegyedik verseny, mely Magyarország legrégebbi iskolai matematika versenye. A verseny célja a matematikai tudományos ismeretek terjesztése, a matematika népszerűsítése, matematikai tehetséggondozás. A matematika ismeretének és alkalmazásának hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, az egyén személyes boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a matematika tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi pályaválasztásra. A tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásának összehasonlítása 3-8. osztályosok körében, matematikai tudás mérésének lehetősége objektív eszközök segítségével. A sportszerű verseny és küzdelem népszerűsítése.

A verseny háromfordulós: helyi, megyei és országos szervezésű.

  1. Helyi első fordulót az iskolák háziverseny keretében szervezhetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi évek tapasztalataira építve, a megyei forduló rendezőivel egyeztetve javasolunk lebonyolítani. A forduló feladatait a helyi tanárok állítják össze. Helyi, házi verseny megszervezése nem feltétele a megyei/területi döntőn való részvételnek. Időpontja: 2015. február.
  2. Megyei/területi döntő, melyeket a verseny szervezői helyben valósítanak meg. Az Egyesületek versenyszervezési szándékát kérjük, hogy 2015. január 16-ig jelezzék a titkarsag@titnet.hu levelezési címen. A megyei döntő lebonyolításáról a szervezőkkel (TIT Egyesület, Alapítvány) írásos megállapodást kötünk.  Megyei döntő időpontja: 2015. április 11. (szombat), délelőtt 11 óra. A megyei döntő nevezési díja Magyarországon egységesen 1.200.- Ft, melyet a verseny szervezője közvetlenül szed be a résztvevőktől, és abból a helyi forduló lebonyolításának és az elkészült feladatok kijavításának költségeit fedezi.

A helyi javítás után a versenyzők dolgozatát kérjük továbbítani a versenyközponthoz, ahol azok egy megadott pontszám felett újra javításra kerülnek.

 3. Országos döntő, melyet a versenyközpont szervez Budapesten, ahová évfolyamonként a legtöbb pontot elért, legjobb teljesítményt nyújtó versenyzőket hívjuk be. A döntőn a versenyzőnek a részvétel ingyenes, a kísérők számára önköltséges. Időpontja: 2015. május 29-30. (péntek délután és szombat délelőtt) két fordulóval, melynek eredményét összesítve alakul ki a végleges sorrend. A verseny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel díjazzuk. A nyertes diákok felkészítő tanárai is elismerést kapnak.

A verseny mindhárom fordulójában elektronikus segédeszközök és külső segítség igénybevétele nem lehetséges. A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat lapjaiban – Élet és Tudomány, Természet Világa – megjelenő írásai és a honlapjai segítik. A versenyről folyamatosan informáljuk az érdeklődőket a www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu portálon. További információ kérhető a titkarsag@titnet.hu címen és a 06-1-3278900 telefonszámon. Eredményes versenyzést és sikeres lebonyolítást kívánunk!

 Piróth Eszter

    igazgató

 

2014/35