Előfizetés a lapra

Ismeretterjesztő cikkpályázat az MTA TTK és a TIT szervezésében

MTA TTK, pályázat, TIT

2018/03/22

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja (MTA TTK) és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet – az NKA támogatásával – a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül, valamint külföldön jelenleg folytató, vagy tudományos fokozattal már rendelkező fiatal, 35 évesnél nem idősebb kutatóknak. A pályázat célja, hogy a pályázók saját, az élő és élettelen természettudományok területén illetve határterületein végzett kutatásaikat, valamint azok tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot három kategóriában, a TIT három folyóirata által képviselt területen lehet benyújtani:

 

1.)    Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a kategóriában a széles nagyközönség számára írott, figyelemfelkeltő, az Élet és Tudomány stílusában készülő népszerűsítő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 10-12 ezer n (szóközökkel). Ehhez 4-6 színes kép vagy ábra, grafikon, illusztráció is csatolandó.

 

2.)    Természet Világa kategória: a pályázók a természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő olvasók számára írott, figyelemfelkeltő, a Természet Világa stílusában készülő ismeretterjesztő közleménnyel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 15-17 ezer n (szóközökkel). Ehhez 4-6 színes kép vagy ábra, grafikon, illusztráció is csatolandó.

 

E két kategória első három helyezettje díjazásban részesül.

  1. díj       100.000 -
  2. díj       75.000 –
  3. díj       50.000 -

 

 

3.)    Valóság kategória: a pályázók a természettudományok elsősorban tudományfilozófiai, tudománytörténeti, továbbá  humán tudományi módszerekkel feltárható, bemutatható összefüggéseihez kapcsolódó, vagy a természettudományi felfedezések társadalomtudományi vetületeit elemző, a Valóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel).

A Valóság kategóriában a zsűri 1 db 50 ezer Ft-os különdíjat ítél oda.

 

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre be nem küldött cikkel lehet. A pályaműveket a három lap szerkesztősége, az MTA TTK, valamint a TIT által felkért zsűri bírálja el.

Az egyes helyezések megoszthatók. A pályamunkákat egy nyomtatott kéziratos és egy elektronikus (CD) példányban kérjük kizárólag postai úton benyújtani. A képeket, illusztrációkat a CD-n külön-külön képfájlban kell elmenteni, a szövegben csak az ábra helyét kérjük feltüntetni. A szerkesztőségek jogot formálnak arra, hogy a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés után – ellenszolgáltatás nélkül megjelentessék. A pályázat beküldői a pályázaton való részvétellel egyben hozzájárulnak cikkük online közzétételéhez is a lapok internetes változatában.

Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, levélcímét, e-mailcímét, telefonszámát, tudományos fokozatát, vagy doktori iskolájának és témavezetőjének a nevét!

 

A pályamunkákat a TIT címére kérjük küldeni: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.  A borítékra írják rá: „MTA TTK-TIT cikkpályázat” és a kategória nevét.

 

A pályázatok feladási határideje: 2018. május 1.

 

A Szerkesztőség

2018/9