Előfizetés a lapra

BME cikkpályázat felhívás

BME, cikkpályázat, pályázat, Pro Progressio Alapítvány, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

2021/03/04

A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tudomány közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a BME oktatói, kutatói és hallgatói részére BME oktató-kutató és BME hallgató kategóriákban.

 

A pályázaton indulhat:
•    minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll;
•    minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mesterképzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató.

A pályázat keretében olyan kutatási projektekhez, például az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében folyó vagy egyéb kutatáshoz, illetve TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét.

A díjazott írásokat  az Élet és Tudomány megjelenteti. A díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes folytatása érdekében díjazásban (ösztöndíjban) részesülnek.

A díjak/ösztöndíjak összege kategóriánként:

Oktatói-Kutatói pályázat:
1.    helyezett:        125.000 forint
2.    helyezett:        100.000 forint
3.    helyezett:          75.000 forint

Hallgatói pályázat:
1.    helyezett       100.000 forint
2.    helyezett         75.000  forint
3.    helyezett:        50.000 forint

Az írások elismeréséről - a Pro Progressio Alapítvány kuratóriumának a támogatása alapján -  szakmai zsűri dönt, melynek tagjai a Műegyetem oktatói és az Élet és Tudomány szakemberei.

Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érdemes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.

A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges, az alábbi két cím mindegyikén: eltud@eletestudomany.hu és ppai@proprogressio.hu.

Kérjük, tárgyként a pályázó tüntesse fel: BME – ÉT cikkpályázat.

Az e-mailhez csatolva küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető által aláírt (a kiírók honlapjairól elérhető) Pályázati lapot.

A cikkek terjedelme 10 000 – 11 000 karakter (szóközök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval (az utóbbiakat külön fájlban, képformátumban), képaláírásokkal ellátva. Kérjük, hogy a kéziratok ismeretterjesztő megközelítéssel készüljenek, ne a tudományos szakcikkek formai és tartalmi előírásait kövessék, pl. ne tartalmazzanak jegyzeteket, irodalomjegyzéket stb.

A pályázatok beküldésének határideje 2021. április 15. csütörtök.

A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményéről. A díjátadásra 2021 tavaszán a BME-n kerül sor.

Budapest, 2021. március 2.

Józsa János rektor,  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gózon Ákos főszerkesztő, Élet és Tudomány
Pakucs János elnök, Pro Progressio Alapítvány

2020/11