Előfizetés a lapra

Posztmodern szabadság

filozófia, könyv, könyvtermés, lázadás, Publikon Kiadó, társadalomtudomány

2014/09/16

Milyen világban élünk és „merre tart az emberiség”, egyáltalán milyen a ma embere és társadalma? Erről szól és ezért érdekes, bár nem könnyű olvasmány ez a könyv. Szerzője, Barcsi Tamás az euro-atlanti világban az utóbbi bő fél évszázad addig rendhagyó társadalmi jelenségeit értelmezi a kor elméleti – szociológiai, pszichológiai, filozófiai stb. – irodalmát áttekintve. S ez a forrásanyag hatalmas, a rá vonatkozó bibliográfia több mint nyolc, a szépirodalmi hivatkozásokkal tíz oldalt tesz ki a könyv végén.

 Mifélék is és miben rendhagyók ezek a jelenségek? S most mellőzzük a világháborúkat, amelyek mérete, emberáldozatainak hatalmas száma háborúról háborúra rendhagyóbb az emberiség történetében. Utánuk az elpusztult javak pótlásának vágya lendületet adott a gazdaságnak, s az emberek fellélegezve a korábban megszokott módon folytatták életüket. Így indult ez a második világháború után is. Bár a győztes hatalmak területi érdekeltségének megosztása folytán a mi térségünk lakossága hamarosan „vasfüggöny” mögött találta magát, de azon a hírek áthatoltak.

 S a hírek a 60-as években az amerikai és nyugat-európai társadalomban feltűnő olyan új jelenségekről szóltak, mint a hippimozgalom, a beat-nemzedék megjelenése, happeningek, diáklázadások, egyetemfoglalások, „ellenkultúra”… Mi ellen? Miből vonultak ki és miért „hősködtek”? Milyen szabadságvágyból? Ezek mögött és ezek nyomán mi változott a társadalmakban és az emberek életében, életmódjában, gondolkozásában, személyiségében, az individuum „én”-jében? És mihez képest?  Azt, ami a XI. században az egyén lelki szabadságát hozó reformációval kezdődött, új kornak nevezi az „emberiség naptára”. Majd az addigi viszonyokat az értelem, a ráció alapján megkérdőjelező XVIII. századi felvilágosodás nyomán a modern kor követte a haladás eszméivel. Ám a múlt század 60-as évei végén kibontakozó posztmodern gondolkodás szerint ezek a fennálló rend intézményeinek fenntartását szolgáló „nagy elbeszélések”, ideológiák. 

(A kivonulás mint lázadás. Publikon Kiadó, Pécs, 2013, 240 oldal,1955 forint)
N. F.

2014/33