Előfizetés a lapra

Őrségi mesevilág

Balassi Kiadó, könyv, könyvtermés, néprajz, őrség, társadalomtudomány

2014/09/16

Az átfogó néprajzi kutatások alapján az Őrség egyike a Kárpát-medence leggazdagabb tájegységeinek, már ami a meséket és hiedelem-mondákat illeti. Kötetünk rendkívül igényes tudományos mű, egyben élvezetes olvasmány, ami eléggé ritka párosítás.

 „Az itt olvasható folklórgyűjtemény az őrségi mesék és mondák első monografikus igényű népköltészeti korpusza. Létrejöttéért mindenekelőtt azokat a néprajzkutatókat és önkéntes gyűjtőket illeti köszönet, akik e folklórszövegeket az utóbbi kétszáz év folyamán lejegyezték, megörökítették, többnyire a szájhagyományozott szellemi javak leletmentésének igényével.”

 A közreadó – Magyar Zoltán – a legnagyobb tudományos alázattal nyúl a szöveghez, némely helyen még az eredeti, ízes tájszólást, az egyszerű emberekre jellemző mondatfűzést is meghagyja.

 Ezek a mesék nem a gyerekek számára szólnak, nincsenek kikerekítve, „megfésülve”, tanulsággal ellátva. Ez a kötet egy kincsesláda, egy tájegység mese- és mondavilágának átfogóan és igényesen rendszerezett értékeivel. 

 A bevezető kitér az Őrség földrajzi, történelmi és néprajzi jellegzetességeire, majd kiválóan összefoglalja a kötet tartalmát, megvilágítva a szereplő személyek és történelmi korok hátterét. Ezután témacsoportokba és alcsoportokba szedve következnek a mesék és mondák, a folklórvilág teljes spektrumát felvonultatva legyen szó állatmesékről, tündérekkel, boszorkányokkal, lidércekkel és járkáló halottakkal kapcsolatos hiedelmekről. Néha kerek történeteket olvashatunk, máskor tömör, néhány mondatos formában szerepelnek a néphagyományok: a boszorkányok hogyan jelennek meg állat alakjában, hogy megrontsák a jószágot, az elhalt anya szelleme miként jár vissza megszoptatni kisdedét, a törökök vagy a betyárok milyen gaztetteket követtek el, mi jelzi az elásott kincseket – ilyen és ehhez hasonló történeteket olvashatunk. A házasság, születés, halál, a mindennapi munkák mind körülfonódnak a mesék, hiedelmek színes pántlikájával a hétköznapi sokszor embert próbálóan nehéz falusi élet mindennapjait transzcendens fénnyel felruházva.

 A kutatók számára kiválóan használható függelék is csatlakozik a könyvhöz: források, vonatkozó irodalmak felsorolása külön rendszerezve a gyűjtési helyeket. Végül, méltó befejezésképp néhány jellegzetes épület képe zárja ezt a rendkívül igényes tudományos munkát.

(Őrségi mesék és mondák. Balassi Kiadó, Magyar népköltészet tára sorozat, 2013, 266 oldal, 3200 forint)

KOVÁCS GABRIELLA

 

2014/33