Előfizetés a lapra

Magyarok az amerikai polgárháborúban

Akadémiai Kiadó, amerikai polgárháború, emigráció, Hadiakadémia sorozat, könyv, magyar, történelem

2014/06/05

A kötet címében szereplő városok közül jól tudjuk, hogy mi történt az Aradtól 25 kilométerre található Világosnál. Az USA Virginia államában található Appomatox pedig arról nevezetes, hogy itt írták alá 1865. április 9-én az amerikai polgárháború lezárását szentesítő okmányt.

Arról a polgárháborúról van szó, amelyet regényes és filmes feldolgozásokból röviden csak úgy ismerünk: „Észak Dél ellen”. Az Egyesült Államok történetének kiemelkedő napja volt az említett dátum, ugyanezt mi nem mondhatjuk el 1849. augusztus 13-áról. A szabadságharc bukása után nagyon sokan voltak kénytelenek elhagyni az országot, köztük a katonai vezetés nagy része. A Habsburg megtorlások elől először Európa országaiban kerestek menedéket, de az sokszor diplomáciai bonyodalmakhoz vezetett. Így Kossuth követőinek többsége – mintegy kétezer magyar – kivándorolt az Egyesült Államokba. Ez volt az első nagy migrációs hullám hazánkból az USA-ba. Érdekes módon maga Kossuth nem maradt „kint”, de amerikai körútja népszerűvé tette a magyarokat a tengerentúlon.

 A Kossuth-emigránsok közül sokan harcoltak az amerikai polgárháborúban. Egy igazi katona nem is nagyon tehetett mást, mint hogy belép a hadseregbe. Mindkét oldalon találunk magyarokat, de többségük az Unió (vagyis az északiak) oldalára állt. Döntésük elsődleges alapja a rabszolgaság intézménye volt: érthetetlen volt számukra, hogy egy magas eszmeiséget hirdető köztársaságban hogyan lehet ilyesmit eltűrni. A háború kitörésének persze nem ez volt az egyetlen oka. A kötet erről szóló rövid leírásából kiolvashatók a háborúkat megelőző „szokásos” üzleti és politikai érdekek ütközése is.

 A szerző, Vida István Kornél fő célja az, hogy bemutassa az emigráció tagjait, pályájukat és részvételüket, illetve motivációjukat a háborúban. Mintegy száz életrajz található a kötetben, amelyek izgalmas és érdekes bepillantást engednek nemcsak az egyes személyek sorsába, hanem az adott korszakba, lehetőségekbe és körülményekbe is. A kötet a háború utáni időszakot is vizsgálja. Ekkor több veterán magyar tiszt – nyilván érdemei elismeréséül – külszolgálati feladatokat látott el mint amerikai konzul vagy nagykövet. Közülük az egyik legsikeresebb Pomutz György volt, aki részt vett az USA mindenkori legnagyobb üzletének, Alaszka megvásárlásának előkészítésében.

 Vida István Kornél többszörösen is hiánypótló műve tízéves kutatómunka után született meg, korábban nem használt vagy nem ismert forrásokat is idézve. A benne szereplő tények, információk, adatok csak az elmúlt évtizedekben váltak köztudottá, addig az USA-ban is csak fehér amerikai hősökről szólt a polgárháború (hivatalos) története. Maga a szerző is jelzi, hogy a téma még rengeteg felfedeznivalót kínál az érdeklődőknek. Nemcsak a hitelességet, hanem a további kutatásokat is segíti azzal, hogy részletes bibliográfiát közöl, elsődleges és másodlagos, illetve digitális és nyomtatott forrásokat is megjelöl. A kötet nyomtatott és e-könyvként is beszerezhető.

(Világostól Appomatoxig – Magyarok az amerikai polgárháborúban. Hadiakadémia sorozat, Akadémiai Kiadó, 374 oldal, 3060 forint)

T. Z.

2014/21