Előfizetés a lapra

Két évezredes életismeret

Bába Kiadó, görög, könyvtermés, ókor, Plutarkhosz, társadalom, történelem

2014/05/16

Mit gondoltak az ókorban tisztességről, barátságról, szerelemről és az élet megannyi dolgáról? Elavult nézetek, vagy visszaköszönnek mai életünkben is?

Erre talál megannyi választ, példát a mai olvasó, ha kinyitja ezt a könyvet. Kútforrása az ókor nagy történészeinek és gondolkodóinak egyike, az első és második évszázad fordulója körül élt görög tudós: Plutarkhosz, aki munkássága elismeréséül római polgárjogot is nyert. Több ezer oldalnyi írásának – korántsem teljes művének – a középkor végéhez közeledve akadt összegyűjtője, de igazában a reneszánsz újraszülető szelleme fedezte föl. (Egyébként Janus Pannonius már Mátyás királynak fordított belőle latinra.) Plutarkhosz összegyűjtött írásaiból a Moralia cím alatt nyomtatásban megjelentetetteket hagyományosan 14 „könyvbe” – nagyobb fejezetbe – osztva rendezték.

 A beszédes cím az erkölcsről és helyes életvitelről értekező írásokat ígér. Ezeket olvasva gyakran úgy érezzük, egykori nézetei ma is időszerűek. A két évezredes életismeret mellett olvashatunk a régmúlt történelmi eseményeiről, fordulatairól, nagyjairól, filozófiai nézeteiről, az államhatalom különböző formáinak sajátságairól, továbbá hajdani szokásokról, ismeretekről, hiedelmekről is. 

 Ízelítőül e sokféleségből, álljon itt a kötet néhány írásának címe: A gyermekek nevelése – Egészségügyi tanácsok – Tanácsok házasulandóknak – Tanítható-e az erény? – Hogyan lehetünk úrrá a haragon? –  Az irigység és a gyűlölet – Hogyan húzhatunk előnyöket ellenségeinkből? – Monarchia? Demokrácia? Oligarchia? – Az államvezetés szabályai – A pénzsóvárság… és egy manapság nehezen tartható téma: Ne vegyünk fel kölcsönt!

 Ez a kötet az említett 14 könyv mindegyikéből merítve 63 eszmefuttatást foglal magában magyarul. Az eredeti görög szövegből összeállította Rakonczai János szegedi nyelvtanár, aki élete során nemcsak olvasta az eredeti görög szövegeket, hanem – régebbi francia és angol fordításokkal összevetve – jegyzetekkel is ellátta. Ebből az olvasónaplóból állt elő a plutarkhoszi műből magyarul áttekinthető „bő szinopszist” és érdekes olvasmányt kínáló kötet.

(Moralia. Erkölcsi filozófiai, állambölcseleti kérdések. Bába Kiadó, 437 oldal, 3270 forint)

N. F.

 

2014/18