Előfizetés a lapra

Ismeretterjesztő cikkpályázat

BME, pályázat, Pro Progressio Alapítvány

2017/04/12

A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tudomány közös

ISMERETTERJESZTŐ CIKKPÁLYÁZATOT HIRDET A BME OKTATÓINAK, TUDOMÁNYOS KUTATÓINAK és HALLGATÓINAK.

A pályázatot két kategóriában: BME kutató és BME hallgató kategóriában hirdetjük meg.

 A pályázaton indulhat: 

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét.

A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti, a díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes folytatása érdekében díjazásban (hallgatók esetében ösztöndíjban) részesülnek.

A díjak összege kategóriánként:

Kutatók:

  1. helyezett:         125 000 forint
  2. helyezett:         100 000 forint
  3. helyezett:         75 000 forint

Hallgatók:

  1. ösztöndíj        100 000 forint
  2. ösztöndíj        75 000 forint
  3. ösztöndíj        50 000 forint

Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a BME-n oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet és Tudománnyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból álló zsűri bírálja el. A zsűri fenntartja magának a jogot a díjak megosztására a rendelkezésre álló kereteken belül.

Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érdemes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.

A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges, az eltud@eletestudomany.hu és a ppai@mail.bme.hu  e-mail címeken. Kérjük, tárgyként a pályázó tüntesse fel: BME – ÉT cikkpályázat.

Az e-mailhez csatolva küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető által aláírt Pályázati lapot.

A cikkek terjedelme 9 000-10 000 karakter (szóközök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval (az utóbbiakat külön fájlban, képformátumban) ellátva.

A pályázatok beküldésének határideje 2017. május 15.

A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményéről. A díjátadásra 2017. júniusában a BME-n kerül sor.

Budapest, 2017. február 1.

 

2017/6