Előfizetés a lapra

BME cikkpályázat

BME, cikkpályázat, Élet és Tudomány, pályázat, Pro Progressio Alapítvány

2016/04/27

A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tudomány közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a BME oktatóinak, tudományos kutatóinak és hallgatóinak.

A pályázatot két kategóriában: BME kutató és BME hallgató kategóriában hirdetjük meg.

A pályázaton indulhat:

– minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll;

– minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mesterképzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét.

A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti, a díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes folytatása érdekében díjazásban (hallgatók esetében ösztöndíjban) részesülnek.

A díjak összege kategóriánként:

 

Kutatók:

I.  helyezett:             125 000 forint
II. helyezett:               100 000 forint

III.helyezett:             75 000 forint

 

Hallgatók:

I. ösztöndíj            100 000 forint

II.  ösztöndíj                75 000 forint

III. ösztöndíj                50 000 forint

 

Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a BME-n oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet és Tudománnyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból álló zsűri bírálja el. A zsűri fenntartja magának a jogot a díjak megosztására a rendelkezésre álló kereteken belül.

Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érdemes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.

A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges, az eltud@eletestudomany.hu e-mail címen. Kérjük, tárgyként a pályázó tüntesse fel: BME – ÉT cikkpályázat.

Az e-mailhez csatolva küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető által aláírt Pályázati lapot.

A cikkek terjedelme 9 000-10 000 karakter (szóközök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval (az utóbbiakat külön fájlban, képformátumban) ellátva.

A pályázatok beküldésének határideje 2016. május 15.

A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményéről. A díjátadásra 2016 júniusában a BME-n kerül sor.

2016/8