Előfizetés a lapra

A kétnyelvűség előnyei

kétnyelvűség, könyv, könyvtermés, nyelv, Tinta Könyvkiadó, történelemtudomány

2014/06/12

Több út vezet a kétnyelvűséghez, s a második nyelv elsajátításának is több elmélete van. Az identitáshipotézis szerint a második nyelv elsajátítása az elsőéhez hasonló. A kontrasztivitás hipotézise a két nyelv hasonlóságát és különbözőségét mérlegeli. Újabban előtérbe kerültek a két nyelv közötti „köztes nyelveket” feltételező elméletek is.

 

Kötetünk szerzője, Klein Ágnes legbehatóbban a Tolna megyei németek kétnyelvűségét vizsgálta, itt pedig különösen a nemzetiségi óvodákat tanulmányozta. Klein egyértelműen, adatokkal és elméleti megfontolásokkal bizonyítja, hogy bizonyos hátrányok ellenére a kétnyelvűség olyan előny, amely túlmutat két nyelv ismeretén – általában kognitív és szociális előnyt is jelent. Már a XIX. században, az első óvodák megjelenésekor megfogalmazták annak igényét, hogy ezen intézmények ne csupán gyermekmegőrzők legyenek, hanem sokoldalúan fejlesszék a gyermekeket számukra megfelelő tevékenységeken keresztül. A családban történő nyelvelsajátítást jól egészítheti ki az óvodában történő nyelvfejlesztés. Két különböző nyelv párhuzamos használata a gyermek számára már iskoláskor előtt is folyamatos szellemi torna.

 A kétnyelvűség (bilingvizmus, bilingvalizmus) alatt két nyelv anyanyelvi szintű tudását szokás érteni, s megkülönböztetendő tőle a diglosszia, amely egy nyelv két változatának egyidejű ismerete. Kétnyelvűség jellemzi például a magyarországi nemzetiségeket, a határainkon túl élő magyarokat, s a romák szerte a világon gyakran kétnyelvűek; Magyarországon valamely roma nyelvjárás vagy a román nyelvjárásnak tekinthető beás nyelv és a magyar jelenti a két nyelvet. A kelta népek körében ugyancsak kétnyelvűek a walesiek (másik nyelvük az angol) és a bretonok (másik nyelvük a francia). Diglossziára példa a svájci németek helyi anyanyelvjárásának és az irodalmi német nyelvnek az ismerete, s hasonló a viszony például Haitin és Mauritiuson a helyi kreol nyelvváltozatok és a francia nyelv között.

(Utak a kétnyelvűséghez. Nyelvek elsajátítása iskoláskor előtt. Tinta Könyvkiadó. 2013, 2100 forint, 139 oldal)

KICSI SÁNDOR ANDRÁS

2014/22