Előfizetés a lapra

A 38. Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny

biológia, Kitaibel, környezetvédelem, középiskola, verseny

2014/11/19

E versenyt a Földművelésügyii Minisztérium, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara – Mosonmagyaróvár, a TermészetBúvár folyóirat, a Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium gondozásában, valamint az Élet és Tudomány Szerkesztősége médiapartnerségével hirdetjük meg.


A verseny célja:

Harminckilenc évvel ezelőtt a Győr-Moson-Sopron megyei kezdeményezők körültekintő bölcsességgel döntöttek, amikor A biológiai tárgyú tehetségkutató tanulmányi versenyt Kitaibel Pál nevében hirdették meg. A mostoha körülmények között dolgozó polihisztor természetkutató a Kárpát-medence természeti értékeit, sokirányú kultúráját tárta fel, sikeresen igyekezett annak megismertetését, megbecsülését európai rangra emelni. Kiemelkedő érdeme, hogy a tanulók és tanárok közös tevékenységét – az önálló megfigyelés igényével – széleskörű kapcsolatokra, folyamatos olvasásra, tájékozódásra építi, a szomszédos országok magyar anyanyelvű középiskolásainak bekapcsolásával.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

I. korcsoport (9. évfolyam)

II. korcsoport (10. évfolyam)

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

Gimnázium (4 – 6 – 8 osztályos)

Szakközépiskola, Szakiskola

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A versenyen a hazai gimnáziumok, szakközépiskolák, technikumok kilenc és tizedik osztályos (a 14. életév feletti évfolyam) tanulói. Amennyiben a tanuló nyelvi előkészítősként nem indult a versenyben, akkor 11. évfolyamos tanulóként is indulhat. Egy tanuló legfeljebb két alkalommal (korcsoportban) vehet részt a versenyen.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

Eltérő iskola és korcsoportba tartozás

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

            Az iskolai, a megyei (fővárosi, külföldi) selejtezők és a szóbeli döntő kérdéseit, a TermészetBÚVÁR valamint az Élet és Tudomány lapoknak, a tanév során megjelenő biológiai, egészségügyi, környezet-, és természetvédelmi tárgyú közleményeiből kell összeállítani. Mindkét lap folyamatosan megjelöli a versenyen számításba jövő cikkeket, amelyek listája a verseny honlapján is olvasható. Valamennyi forduló kérdései között szerepelhetnek a verseny névadójának - Kitaibel Pál - tevékenységére; a szóbeli döntőben pedig a természeti folyamatokra, értékekre, a természetvédelemre (kiemelten hazánk védett területei és fajok) vonatkozó kérdések.

            Az iskolai fordulóig a jelentkezőknek vázlatot kell bemutatniuk a szaktanáruknak, az alábbi két feladatkör egyikében tervezett vizsgálódásukról:

A mosonmagyaróvári országos döntőbe jutó tanulók a kidolgozott megoldásokról, megfigyeléseikről - maximális 5 perces időtartamú - kiselőadásban számolnak be. Az előadás értékelési szempontjai: témaválasztás, tartalom - egyéni munka, teljesség, szerkesztő és kifejezőkészség, szemléltetés. A szemléltetés megvalósítható természetes minta, prezentáció (Microsoft Office és Open Office*.ppt, *.pptx, prezi /az utóbbi esetben csak a lejátszó szoftvert a tanuló biztosítja/ formájában. A döntőben minden tanulónak meg kell oldania fajismereti - diaképes feladatot (38 faj), valamint egy tesztkérdésekből álló feladatlapot a versenyre kijelölt ismeretanyag meghatározott részéből. A fajismereti feladatok megoldását segítő teljes lista a Szervezőbizottság, illetve a TermészetBúvár honlapján található. A versenybizottság e tanévben is meghirdeti a kiselőadást bemutató poszterek versenyét, jutalmazva a legjobbakat, ez azonban független a verseny pontozásától. A versenyfeladatok és a versenykiírás a verseny honlapján (www.kitaibelverseny.hu)

            A kiselőadásokra való felkészüléshez a szaktanárokon kívül a környezet-, és a természetvédelem munkatársai, valamint különböző intézmények (pl. múzeumok, állat- és növénykertek, kutatóintézetek) szakemberei is adhatnak segítséget. Jól hasznosíthatók a meghirdető lapok korábbi írásai, a környezet-, és természetvédelem alapfogalmait és országos

gondjait bemutató szakkönyvek.

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):

            A tanulók a versenyre 2014. december 12-ig jelentkezhetnek iskolájukban a biológia tantárgyat tanító szaktanáruknál vagy az igazgatónál.

Nevezési díj: nincs                 

Fordulók:

       1. forduló: Az iskolai selejtezőt a szaktanár  kérdéssor alapján kell lebonyolítani

       2015. január 19-25. között az iskola által kitűzött időpontban.

       2. forduló: A megyei (fővárosi, külföldi) fordulót pedig, központilag készített és eljuttatott feladatsor alapján kell lebonyolítani, a megyei pedagógiai intézet, vagy az általa megbízott szervező által kijelölt helyszínen, az OKTV szabályai szerint.

       2015. március 11-én. 14-16 óra között.

       3. forduló: A megyei forduló eredményei alapján a megyei pedagógiai intézetek (vagy az adott megyében megbízott versenyfelelős, a szomszédos országokban a versenyfelelősök) jelölik ki a döntőbe jutó tanulókat. Számuk megyénként és évfolyamonként a gimnáziumokból 2-2 (Budapestről 5-5) szakközépiskolákból megyénként és évfolyamonként 1-1(Budapestről (2-2) fő. Az iskolatípusok és évfolyamok keretei nem cserélhetők. A szóbeli döntőben 8-8 gimnáziumi  és 5-5 szakközépiskolai tanuló szerepelhet. A döntőt az első bekezdésben felsorolt intézmények szervezik és bonyolítják le, biztosítva a tanulók és felkészítő tanáraik legjobbjainak jutalmazását: oklevél, folyóirat előfizetések, könyvek, természetvédelmi táborozás, stb. A verseny e szakaszának színhelye a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara Mosonmagyaróváron.

       2015. április 24-26. Mosonmagyaróvár.

A tanulók valamint a kísérő tanárok utazási, szállás- és étkezési költségeit az iskolák fedezik.

       A versennyel kapcsolatos kérdéseikkel: a versenyszervezőkhöz fordulhatnak:

2014/48